CMS  »  سیستم مدیریت و ایجاد وبلاگ

سیستم مدیریت و ایجاد وبلاگسیستم مدیریت و ایجاد وبلاگ
سیستم مدیریت وبلاگ Semipro این امکان را فراهم می کنند تا به کاربران سایت خود وبلاگ اختصاصی دهید. درحال حاظر این سیستم یکی از قوی ترین سیستم های موجود در حیطه کاری خود می باشد. با نگاهی کلی به امکانات این سیستم شما می توانید موقیت آن را خود مورد ارزیابی قرار دهید.